Koss logo

 

 

 

 

Persondatapolitik

Hvordan behandler vi dine persondata
Nedenstående beskrives hvordan Tura Scandinavia AB (”vi” eller ”os”), behandler persondata i forhold til dig som kunde.

I denne integritetspolitik forklarer vi hvilke typer af persondata vi kan komme til at behandle og med hvilket formål vi behandler dem. Vi redegør også for vores behandling af persondata samt hvilke valg og hvilke rettigheder du har i relation til det. Vi beder dig gennemlæse vores integritetspolitik nøje og gøre dig indforstået med indholdet.

Bemærk venligst at denne integritetspolitik vedrør behandling af persondata for hvilke vi er persondataansvarlige. Det indebær at vi er ansvarlige for håndteringen og behandlingen af dine persondata. Det indebær også at det er os du skal henvende dig til med spørgsmål eller synspunkter, eller hvis du vil benytte nogle af de rettigheder du har i forhold til vores håndtering af dine persondata.

Persondata som behandles
Persondata vedrør oplysninger som kan henføres til dig. Vi kan komme til at håndtere følgende persondata som kan henføres til dig som kunde:

- navn
- adresse
- e-postadresse
- telefonnummer
- brukernavn og kodeord
- ordreinformation
- IP-nummer; samt
- anden information som du overlader ved dine kontakter med os.

Formålet med behandlingen og retsgrundlag
Vi behandler dine persondata med det formål at administrere vores kunderelationer, levere varer, yde support samt markedsføre vores varer og tjenester. Behandlingen sker på basis af at det er nødvendigt for at vi skal kunne fuldføre vores aftale med dig samt for vores berettigede interesse i at nå ud med markedsføring.

Lagring af persondata
Vi lagrer dine persondata så længe som det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Hvis kundeforholdet med os ophører, lagre vi dit navn, din adresse, din e-postadresse og dit telefonnummer i markedsføringsøjemed i højst et år efter at kundeforholdet ophørte.
Vi behandler altid dine persondata i den udstrækning og i den tid vi er pålagt at gøre det i henhold til gællende lov.

I tilfælde af at dine persondata ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med behandlingen, eller behandlingen af anden anledning ikke længere er tilladt, så anonymiseres eller slettes oplysningerne.

Modtagere
Vi kan videregive dine personlige oplysninger til vores persondatabehandlere, som f.eks. firmaer der leverer vores e-handelsplatform, arbejder med fakturaadministration eller IT- og cloud tjenester. I sådanne tilfælde indgås persondatabehandleraftaler som sikrer at dine persondata kun behandles i overensstemmelse med denne integritetspolitik. Vi sælger ikke, handler eller på anden måde overfører din personlige information til udenforstående parter.

Cookies
Websiden anvender så kaldte cookies med det formål at tilpasse din brugeroplevelse og forbedre websiden. Cookies er små tekstfiler som lagres på vores besøgendes computer og som er kan bruges til at følge hvad en besøgende gør på vor webside.

Der findes to typer af cookies: (i) en permanent cookie som bliver liggende på besøgerens computer i en bestemt periode og (ii) en sessionscookie lagres kun under besøget på websiden. Sessionscookies forsvinder når du lukker din webbrowser.

Cookies behandles efter dit samtykke. Om du ikke accepterer at cookies anvendes kan du lukke for cookies i din webbrowsers sikkerhedsindstillinger. Du kan også indstille webbrowseren sådan at du får et spørgsmål hver gang en webside forsøger at placere en cookie på din computer. Tidligere lagrede cookies kan slettes via webbrowseren. Se webbrowserens hjælp sider for mere information. Endvidere kan du når som helst slette cookies manuelt fra din harddisk.

Vær opmærksom på at hvis du vælger ikke at acceptere cookies kan funktionaliteten blive begrænset på visse websider.

Dine rettigheter
Du har ret til at få bekræftet om vi behandler persondata som vedrøre dig, og i så fald få adgang til disse persondata og information om persondata og vores håndtering af dem.
Du har ret til at få fejlagtige persondata som vedrøre dig rettet af os uden unødig forsinkelse. Du har også ret til at supplere ufuldstændige personlige oplysninger i nogle tilfælde under hensyntagen til formålet med behandlingen.
Du har ret til at, under visse omstændigheder få dine persondata slettet hos os, f.eks. hvis persondata ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål til hvilket de indsamlet, eller hvis persondata behandles på en ulovlig måde.
Du har ret til at kræve at vi begrænser behandlingen af dine persondata i visse tilfælde. Hvis du f.eks. bestrider persondatas korrekthed kan du kræve at vi begrænser behandlingen af dem i den tid det tager os at kontrollere om oplysningerne er korrekte.
Du har ret til at gøre indvendinger mod behandlingen af dine persondata som sker på basis af vores berettigende interesse. Hvis det sker skal vi påvise tvingende berettigende årsager som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder for at få lov til at fortsætte behandlingen.
Du har ret til at gøre indvending mod behandlingen af dine persondata i det omfang behandlingen sker til direkte markedsføring. Ved en sådan indvending stopper vi anvendelsen af dine persondata til det formål.
Du har ret til under visse omstændigheder at få udleveret de persondata som du har overladt til os og som vedrøre dig i et elektronisk format som er alment anvendt. Du har ret at overføre sådanne oplysninger til en anden persondataansvarlig (dataportabilitet).

Informationsbeskyttelse
Vi gennemfører en række forskellige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger, f.eks. anvender vi kryptering for at beskytte følsomme oplysninger som overføres via internet. Kun medarbejdere som udfører et specifikt arbejde får adgang til personligt identificerbar information. De IT-systemer som anvendes til at lagre personligt identificerbar information lagres i et sikkert miljø.